دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه

اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز مدیریت اطلاعات مکانی نه تنها در صنعت نفت بلکه در کشور محسوب می گردد این اداره به عنوان محور اصلی فعالیتهای مرتبط با علوم مهندسی ژئوماتیک (سیتم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور) در صنعت نفت مطح بوده و امر سیاستگذاری، مدیریت و راهبری مجموعه فعالیتهای مهندسی نقشه
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل doc
حجم فایل 6745 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 222

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

1. مقدمه و معرفی شرکت 8

1‌.1‌ تاریخچه اكتشاف نفت در ایران 8

1‌.2‌ معاونت اکتشاف 8

1‌.2‌.1‌ اداره کل زمین شناسی : 8

1‌.2‌.2‌ اداره زمین شناسی سطح الارضی: 9

1‌.2‌.3‌ اداره زمین شناسی تحت الارضی: 9

1‌.2‌.4‌ اداره مطالعات و تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمی: 9

1‌.2‌.5‌ اداره نقشه برداری: 10

1‌.2‌.6‌ اداره ژئوفیزیک: 11

1‌.2‌.7‌ اداره مهندسی ساختمان: 12

1‌.2‌.8‌ اداره حفاری: 12

1‌.2‌.9‌ اداره مهندسی نفت: 12

2. زمین شناسی تحت الارضی 13

2‌.1‌ مقدمه ای بر زمین شناسی تحت الارضی 13

2‌.2‌ خلاصه ای از زمین شناسی نفت 13

2‌.3‌ روند بررسی یک میدان 14

2‌.4‌ ارزش اخذ اطلاعات زیر سطحی 14

2‌.5‌ نقشه ها و مقاطع 14

2‌.5‌.1‌ نقشه های سطح الارضی 14

2‌.5‌.2‌ نقشه های ژئوشیمیایی 15

2‌.5‌.3‌ نقشه های ژئوفیزیکی 15

2‌.5‌.4‌ نقشه های تحت الارضی 15

2‌.6‌ محیط های تحت الارضی 16

2‌.7‌ زمین شناسی تحت الارضی و عملیات زمین شناسی 16

2‌.8‌ پیش بینی های زمین شناسی 17

2‌.9‌ محاسبه حجم احتمالی هیدروکربور موجود 17

2‌.10‌ وظایف اصلی زمین شناس مستقر در سر چاه 17

2‌.11‌ ابزارهای مورد استفاده در عملیات سر چاهی 18

2‌.12‌ چینه شناسی دوران مزوزوئیک: 18

2‌.13‌ چینه شناسی تریاس 18

2‌.13‌.1‌ سازند کنگان: 18

2‌.13‌.2‌ سازند دشتک: 19

2‌.14‌ چینه شناسی ژوراسیک 20

2‌.14‌.1‌ سازند دولومیتی نیریز: 21

2‌.14‌.2‌ سازند سورمه: 22

2‌.14‌.3‌ سازند آنیدریتی هیث: 22

2‌.14‌.4‌ سازند عدایه: 23

2‌.14‌.5‌ سازند موس: 23

2‌.14‌.6‌ سازند عَلَن: 23

2‌.14‌.7‌ سازند سرگلو: 24

2‌.14‌.8‌ سازند آهکی نجمه: 24

2‌.14‌.9‌ سازند فهلیان: 24

2‌.14‌.10‌ سازند گدوان: 25

2‌.14‌.11‌ سازند داریان: 25

2‌.14‌.12‌ سازند کژدمی: 25

2‌.14‌.13‌ سازند سروک: 26

2‌.14‌.14‌ سازند سورگاه: 26

2‌.14‌.15‌ سازند آهكی ایلام: 26

2‌.14‌.16‌ سازند شیلی گورپی: 27

2‌.14‌.17‌ سازند آهكی تاربور: 27

2‌.14‌. سازند آواری امیران 18‌: 28

2‌.15‌ چینه شناسی دوران سنوزوییک: 29

2‌.15‌.1‌ سازند پابده: 29

2‌.15‌.2‌ سازند جهرم: 29

2‌.15‌.3‌ سازند آسماری: 29

2‌.15‌.4‌ سازند گچساران: 30

2‌.15‌.5‌ سازند میشان: 30

2‌.15‌.6‌ سازند آغاجاری: 30

2‌.15‌.7‌ سازند بختیاری: 31

3. زمین شناسی ساختمانی زاگرس 32

3‌.1‌ موقعیت جغرافیایی میدان‌ها 32

3‌.2‌ تقسیم بندی حوزه نفتی جنوی ایران 32

3‌.3‌ نفتگیر ها 38

3‌.3‌.1‌ انواع نفتگیرها 40

3‌.3‌.2‌ نفتگیرهای ساختمانی (Structural Traps) 41

3‌.3‌.3‌ دیاپیرها (Diapirs) 42

3‌.3‌.4‌ نفتگیرهای چینه‌ای (Stratigraphic Traps) 43

4. طراحی و عملیات لرزه نگاری 44

4‌.1‌ عملیات لرزه نگاری 44

4‌.1‌.1‌ آغاز عملیات لرزه نگاری 44

4‌.1‌.2‌ نحوه انجام شوت(چند کاناله) 44

4‌.1‌.3‌ مراحل انجام عملیات لرزه نگاری 45

4‌.1‌.4‌ گروههای درگیر در عملیات لرزه نگاری 46

4‌.1‌.5‌ نحوه انجام یک شوت 50

4‌.1‌.6‌ مراحل کنترل کیفیت 52

4‌.1‌.7‌ HSE 53

4‌.2‌ طراحی عملیات لرزه نگاری 53

4‌.2‌.1‌ امواج لرزه ای 53

4‌.2‌.2‌ انواع امواج لرزه ای 54

4‌.2‌.3‌ منابع ایجاد موج 54

4‌.2‌.4‌ گیرنده های لرزه نگاری 57

4‌.2‌.5‌ لرزه نگاری دو و سه بعدی 57

4‌.2‌.6‌ ضریب بازتاب (Reflection Coefficient) 58

4‌.2‌.7‌ پدیده شبح (ghost) 58

4‌.2‌.8‌ چندگانه ها (Multiples) 58

4‌.2‌.9‌ پراش یا تفرق(Diffraction) 59

4‌.2‌.10‌ نقطه عمقی مشترک (Common Mid Point) 59

4‌.2‌.11‌ مهاجرت داده ها (migration) 59

4‌.2‌.12‌ برخی تعاریف پایه 60

5. ژئوشیمی الی و کاربرد ان در اکتشاف 61

5‌.1‌ مقدمه: 61

5‌.2‌ سنگ منشأ 62

5‌.3‌ تولید و حفظ مواد آلی: 63

5‌.4‌ شرایط لازم برای تشكیل نفت: 65

5‌.5‌ محیط های مناسب: 65

5‌.6‌ تبدیل كربوهیدرات به هیدروكربن: 66

5‌.6‌.1‌ نقش رس: 66

5‌.7‌ مرحله دیاژنز (Diagenesis): 66

5‌.8‌ مرحله كاتاژنز(Katagenesis): 67

5‌.9‌ مرحله متاژنز (Metagenesis): 67

5‌.10‌ تولید هیدروكربن از سنگ منشأ با افزایش عمق تدفین: 68

5‌.11‌ كروژن (kerogen): 69

5‌.12‌ انواع كروژن ها (kerogen types): 70

5‌.12‌.1‌ نوع I 70

5‌.12‌.2‌ نوع II 70

5‌.12‌.3‌ نوع III 71

5‌.12‌.4‌ نوع IV 71

6. چینه شناسی زاگرس 72

6‌.1‌ بررسی حوضه زاگرس 72

6‌.2‌ پی سنگ حوضه زاگرس (Basement of Zagros Basin ) 73

6‌.3‌ سازندهای رسوبی حوضه زاگرس 73

6‌.3‌.1‌ سازندهای دوران اول- کامبرین 74

6‌.3‌.2‌ سازندهای دوران دوم- مزوزوئیک 77

6‌.3‌.3‌ سازند های دوران سوم- سنوزوییک 83

7. اصول و مبانی حفاری 87

7‌.1‌ حفاری یک چاه 87

7‌.2‌ انتخاب دکل حفاری 87

7‌.3‌ انواع دکل های حفاری 87

7‌.4‌ سیستم های دکل حفاری 88

7‌.4‌.1‌ سیستم گردش گل (circulating system) 88

7‌.4‌.2‌ سیستم چرخش مته (rotating system) 89

7‌.4‌.3‌ سیستم بالابر (hoisting system) 91

7‌.4‌.4‌ سیستم کنترل (controlling system) 91

7‌.4‌.5‌ سیستم نظارت (monitoring system) 91

7‌.4‌.6‌ سیستم تولید و انتقال توان 92

7‌.5‌ پیشرفت های حفاری دورانی 92

7‌.6‌ مشکلات حفاری 92

7‌.7‌ لوله جداری (casing): 93

7‌.7‌.1‌ علل استفاده از لوله جداری: 94

7‌.7‌.2‌ اندازه‌ مختلف لوله جداری به ترتیب از بالای چاه تا پایین: 94

7‌.8‌ لوله آستری : 94

7‌.9‌ عوامل موثر بر سرعت حفاری (ROP): 95

8. ثقل سنجی و مغناطیس سنجی 97

8‌.1‌ ثقل سنجی 97

8‌.1‌.1‌ مقدمه 97

8‌.1‌.2‌ تئوری 98

8‌.1‌.3‌ واحدهای اندازه گیری میدان جاذبه 99

8‌.1‌.4‌ اندازه گیری میدان گرانی 99

8‌.1‌.5‌ گراویمتر ها 100

8‌.1‌.6‌ برداشت های گرانی 101

8‌.1‌.7‌ تصحیح رانه دستگاه: 102

8‌.1‌.8‌ تصحیح اثر جزر و مدی 103

8‌.1‌.9‌ تصحیحات مربوط به زمین که شامل موارد زیر است: 103

8‌.1‌.10‌ تصحیح هوای آزاد 103

8‌.1‌.11‌ تصحیح بوگه 104

8‌.1‌.12‌ تصحیح زمینگان 104

8‌.1‌.13‌ تصحیح عرض جغرافیایی 105

8‌.2‌ مغناطیس سنجی 107

8‌.2‌.1‌ مقدمه : 107

8‌.2‌.2‌ مغناطیس سنجی(مگنتومتری) 107

8‌.2‌.3‌ تئوری 109

8‌.2‌.4‌ مغناطیس زمین : 111

8‌.2‌.5‌ اندازه گیری های مغناطیسی زمین : 113

8‌.2‌.6‌ دستگاه های صحرایی برای مغناطیس سنجی 113

8‌.2‌.7‌ مزایا 114

8‌.2‌.8‌ معایب 114

8‌.2‌.9‌ روش های برداشت مغناطیسی 116

8‌.2‌.10‌ تصحیحات مغناطیس سنجی : 117

8‌.2‌.11‌ تخمین عمق آنومالی به روش نیم شیب پیترز 118

9. تعبیر و تفسیر اطلاعات لرزه نگاری 120

9‌.1‌ پردازش اطلاعات لرزه ای 120

9‌.1‌.1‌ مراحل پردازش اطلاعات لرزه نگاری 120

9‌.2‌ تفسیر اطلاعات لرزه نگاری 125

9‌.2‌.1‌ تفسیر داده های لرزه نگاری 125

9‌.2‌.2‌ اهداف تفسیر 126

9‌.2‌.3‌ مراحل تفسیر 126

10.خواس سنگ و سیالات مخزن 128

10‌.1‌ خواص سنگ 128

11.زمین شناسی سر چاهی 135

11‌.1‌ سنگ شناسی کربناته 135

11‌.1‌.1‌ مقدمه: 135

11‌.1‌.2‌ شناسایی سنگهای کربناته : 136

11‌.1‌.3‌ تفکیک کلسیت و دولومیت : 137

11‌.1‌.4‌ اجزای تشکیل دهنده سنگهای کربناته : 139

11‌.1‌.5‌ طبقه بندی سنگهای کربناته: 140

11‌.1‌.6‌ تخلخل در سنگهای کربناته : 143

11‌.2‌ سنگشناسی تخریبی 144

11‌.2‌.1‌ مقدمه : 144

11‌.2‌.2‌ انواع مهم سنگ مخزن: 145

11‌.2‌.3‌ طبقه بندی سنگهای رسوبی تخریبی: The Classification of Clastic Sedimentary Rocks 146

12. چاه ازمایی 151

12‌.1‌ مقدمه: 151

12‌.2‌ ضرورت چاه‌آزمایی: 151

12‌.3‌ واژگان تخصصی : 153

12‌.4‌ انواع تست‌های رایج 155

12‌.5‌ تشریح کیفی بعضی از تست‌ها 156

12‌.5‌.1‌ تست build up 156

12‌.5‌.2‌ drawdown test 156

12‌.5‌.3‌ DST 157

13.ارزیابی مخازن 158

13‌.1‌ مقدماتی 158

13‌.1‌.1‌ سنگ های مخازن 158

13‌.1‌.2‌ مخزن، میدان و حوضه 158

13‌.1‌.3‌ خواص سنگ مخزن 158

13‌.1‌.4‌ خواص سیالات مخزن 159

13‌.1‌.5‌ مراحل آزمایش نمونه 160

13‌.1‌.6‌ آزمایش های PVT 160

13‌.1‌.7‌ ارزیابی مخزن 161

13‌.2‌ ارزیابی مخازن پیشرفته 161

13‌.2‌.1‌ پی جویی مخازن، ارزیابی ریسک و مسایل اقتصادی 161

13‌.2‌.2‌ محاسبات مخزن 162

13‌.2‌.3‌ Central limit theorem 162

13‌.2‌.4‌ توزیع های 10P و 90P 162

13‌.2‌.5‌ محاسبات ریسک و عدم اطمینان (risk and uncertinity) 163

13‌.2‌.6‌ دو مورد از پر کاربردترین روش های ارزیابی ریسک 164

14.چاه پیمایی 165

14‌.1‌ مقدمه 165

14‌.2‌ نیاز صنعت نفت برای مشخص کردن مخازن هیدروکربن دار: 166

14‌.3‌ نمودارگیری در چاههای بدون لوله جداری(باز): 167

14‌.4‌ تفسیر نمودارهای چاه پیمایی: 168

14‌.5‌ نمودارهای چاه پیمایی: 170

14‌.6‌ نمودارهای تخلخل: 172

14‌.7‌ واژگان: 172

14‌.8‌ چاه نگاری 175

14‌.8‌.1‌ نگار(logg): 175

14‌.9‌ کاربرد چاه نگاری واهمیت آن دراکتشاف ومطالعه مخازن نفت و گاز 175

14‌.10‌ انواع نگارها: 177

14‌.10‌.1‌ نگارهای اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی 177

14‌.10‌.2‌ نگار پتانسیل خود زا (SP): 182

15.رشته حفاری و BHA 184

16.خواص سیالات حفاری و سیمانکاری 197

16‌.1‌ سیالات حفاری 197

16‌.1‌.1‌ تاریخچه 197

16‌.1‌.2‌ وظایف گل حفاری 200

16‌.1‌.3‌ افزودنی های سیال حفاری 205

16‌.2‌ سیمان کاری 212

16‌.2‌.1‌ مقدمه 212

17.مدلسازی هیروکربوری 215

17‌.1‌ مدل سازی مخزن 215

17‌.2‌ نقش مدل سازی مخزن 215

17‌.3‌ ●Geosciences (علم زمین شناسی) 218

17‌.4‌ ● Seismic Data (داده های لرزه ای): 218

17‌.5‌ آمار و تخمین 219

17‌.6‌ ● Engineering (مهندسی) 220

17‌.7‌ جمع بندی داده‌ها برای یک مدل جامع(Integration) 221

1. مقدمه و معرفی شرکت

1‌.1‌ تاریخچه اكتشاف نفت در ایران

تاریخچه اكتشاف در ایران با واگذاری امتیازات در اواخر دوره قاجاریه همراه است. اما اقدامات عملی اكتشاف نفت از سال 1280 با عقد قراداد” دارسی” آغاز و در خرداد ماه سال 1287 با اكتشاف میدان نفتی مسجد سلیمان وارد مرحله عملی گردید. از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین پس از پیروزی انقلاب بعد از طی دوره های ركود كه به علت های مختلف از جمله وقوع جنگ پیش آمده بود، اكتشاف نفت و گاز بی وقفه ادامه داشته و به وی‍‍ژه در سالهای اخیر میادین نفت و گاز بسیار عظیمی توسط تلاشگران سخت كوش صنعت اكتشاف ، در پهندشت میهن اسلامی كشف گردیده است. مدیریت اكتشاف فعالیت های خود را در قالب 4 حوزه معاونت و واحدهای ستادی انجام می دهد و به یاری خداوند متعال و در سایـه فعالیت ها و كوشـش های مداوم كارشـناسان و كاركنان مجـرب خود توانسته است ركوردهای جدیدی را در عرصـه اكتشاف نفـت و گازبرجای بگـذارد.

1‌.2‌ معاونت اکتشاف

معاونت اکتشاف از اداره های زمین شناسی، ژئوفیزیک، مطالعات و تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمی و نقشه برداری تشکیل شده است.

1‌.2‌.1‌ اداره کل زمین شناسی :

مطالعات زمین شناسی بعنوان گام اول اکتشاف نفت بشمار آمده و همواره در پروژه های اکتشافی از جایگاه ویژه ای بر خوردار می باشد. از بدو اکتشاف نفت در ایران مطالعات زمین شناسی گسترده ای در مناطق و حوضه های رسوبی سراسر ایران انجام گرفته که نتیجه این تحقیقات به صورت گزارش های زمین شناسی، گزارش های فنی و همـچنین گزارش هـای تکمیـلی و توصیـفی در آرشیـو مدیریت اکتشـاف نگهـداری می شود.

اداره كل زمین شناسی از دو اداره زمین شناسی سطح الارضی و تحت الارضی تشکیل یافته است.

1‌.2‌.2‌ اداره زمین شناسی سطح الارضی:

از مهمترین فعالیتهای این اداره میتوان به برداشت مقاطع چینه شناسی، معرفی واحد های سنگ چینه ای و زیست چینه ای، چینه نگاری سکانسی و مطالعات رسوب شناسی به منظور شناخت سنگ منشاء، سنگ مخزن و پوشش سنگ و نحوه گسترش آنها اشاره نمود که در بخش چینه شناسی و رسوب شناسی انجام می شود. مطالعه عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و مطالعات و عملیات صحرایی بمنظور شناخت ساختارهای زمین شناسی مانند تاقدیس ها و انواع نفتگیرهای ساختمانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و تهیه نقشه منحنی میزان زیر سطحی U.G.C.map به منظور تعیین حجم مخزن در بخش زمین شناسی ساختمانی انجام می شود.

1‌.2‌.3‌ اداره زمین شناسی تحت الارضی:

این اداره بخش دیگری از اداره زمین شناسی می باشد. از عمده ترین فعالیتهای زمین شناسان، در بخش زمین شناسی تحت الارضی میتوان به مواردی مانند: بررسی تاقدیس ها از لحاظ نقاط مثبت و منفی به لحاظ قابلیت کشف نفت وگاز واولویت دادن به اینگونه ساختمانها جهت حفاری، تعیین محل چاه بر روی نقشه و زمین جهت انجام عملیات حفاری، تهیه گزارش پیش بینی و گزارش تکمیلی برای چاه های اکتشافی و توصیفی، کنترل و نظارت بر چاه های در حال حفاری شامل تعیین نقاط نصب لوله های جداری، تعیین نقاط مناسب جهت برداشت مغزه ها و پیشنهاد انجام آزمایشات ساق مته و بهره برداری بعد از نمودارگیری در چاه ها اشاره نمود.

1‌.2‌.4‌ اداره مطالعات و تحقیقات زمین شناسی و ژئوشیمی:

پژوهش های زمین شناسی در این اداره در بخش های دیرینه شناسی، و ژئوشیمی انجام می پذیرد. از فعالیت های بخش دیرینه شناسی میتوان به تعیین سن لایه های رسوبی، تعریف بایوزون فسیلی، تعیین ارتباط زمانی لایه های رسوبی در چاه ها و مقاطع سطح الارضی و بررسی سنگ شناسی لایه های رسوبی، تعیین تخلخل کلی اشاره نمود. پژوهش ژئوشیمیایی به منظور بررسی توانمندی، قابلیت و میزان بلوغ سنگ منشاء و الگوهای شناخت حوضه ها و مسیر مهاجرت و تجمع احتمالی مواد هیدروکربوری انجام می شود. بررسی ها ژئوشیمیایی اصولاً همراه با مطالعات زمین شناسی به عنوان اولین گام در بررسی ها و مطالعات هیدروکربوری محسوب می گردد.

1‌.2‌.5‌ اداره نقشه برداری:

اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز مدیریت اطلاعات مکانی نه تنها در صنعت نفت بلکه در کشور محسوب می گردد. این اداره به عنوان محور اصلی فعالیتهای مرتبط با علوم مهندسی ژئوماتیک (سیتم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور) در صنعت نفت مطح بوده و امر سیاستگذاری، مدیریت و راهبری مجموعه فعالیتهای مهندسی نقشه برداری در وزارت نفت را بر عهده دارد، تا ضمن اعمال دستورالعمل ها و استانداردهای لازم در این زمینه، از موازی کاری و انجام غیر تخصصی و خارج از ضوابط فنی پروژه های نقشه برداری، جلوگیری به عمل آید. وظائف این اداره در سطح وزارت نفت به شرح ذیل می باشد:

 • · نماینده وزارت نفت در ارگانها و مجامع کشوری مرتبط با مهندسی نقشه برداری
 • · نماینده وزارت نفت در شورای عالی نقشه برداری
 • · نماینده وزارت نفت در شورای ملی کاربران سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
 • · ارتباط فنی با آن بخش هایی از وزارت نفت که در زمینه مهندسی نقشه برداری فعالیت دارند.
 • · ارتباط فنی با سازمانها و ارگانهای مرتبط با تولید اطلاعات مکانی

خلاصه مسئولیتها و توانائی های اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، به شرح ذیل می باشد:

 • · واحد ژئودزی و نظارت :برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای نقشه برداری زمینی، ماهواره ای، هیدروگرافی و …، همکاری با سایر ادارات در مراحل ارزیابی علمی و فنی پیمانکاران، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های اکتشافی، تدوین دستورالعمل های نقشه برداری پروژه ای اکتشافی علامتگذاری چاه های اکتشافی خشکی و دریائی و …
 • · واحد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور: برنامه ریزی و سیاستگزاری فعالیتهای مرتیط با علوم مهندسی ژئوماتیک ( GIS و سنجش از دور)، تدوین دستورالعمل پروژه های ژئوماتیک، طراحی و توسعه سیستم های Web-GIS ، پردازش اطلاعات ماهواره ای و مطالعات سنجش از دور و نظارت بر کلیه پروژه های مرتبط با اطلاعات مکانی و مطالعات مرتبط با زیرساخت اطلاعات مکانی (NSDI) و …

1‌.2‌.6‌ اداره ژئوفیزیک:

بصورت كلی می‌توان گفت وظیفه اصلی این اداره تعیین شكل و مشخصات ساختار های زمین شناسی زیر سطحی در خشكی و دریا با استفاده از روش های مختلف ژئوفیزیك اكتشافی است. كاوش های ژئوفیزیك شامل دو گروه غیر لرزه ای nonseismic و لرزه ای seismic می‌باشد كه در خشكی و دریا انجام می‌شود. در گروه غیر لرزه ای از روش های مغناطیس سنجی هوایی، گرانی سنجی (gravimetry) ، مغناطیس سنجی (magnetometry) و ژئوالكتریك (geoelectric) ، مگنتوتلوریك (MT) و روش EMAP برای اكتشافات اولیه استفاده می‌شود. گروه لرزه‌ای برای انجام اكتشاف تفصیلی دقیق یا توسعه میادین هیدروكربوری، روش لرزه نگاری انعكاسی را بصورت دوبعدی و سه بعدی به كار می‌برد.روش لرزه نگاری به دلیل دقت بالا، بسیار پیچیده بوده و آماده سازی داده های حاصل از آن نیازمند طی فرایند پردازشی خاص و تعبیر و تفسیر داده ها می‌باشد كه خود بخش های عمده ای از فعالیت های ژئوفیزیكی را تشكیل می‌دهد.

لازم به ذكر است كه انجام عملیات یاد شده تماماَ توسط پیمانكار انجام می‌گیرد و كارشناسان این اداره وظیفه معرفی مناطق جهت انجام عملیات، طراحی عملیات، انتخاب بهترین پیمانكار، نظارت بر عملیات ژئوفیزیكی، نظارت بر پردازش اطلاعات و در نهایت تعبیر و تفسیر اطلاعات آماده شده را انجام می دهد.

معاونت فنی: معاونت فنی از بخش های مهم مدیریت اكتشاف است كه شامل اداره های نظارت بر خدمات فنی ساختمان، اداره حفاری و مهندسی نفت می‌باشد.

1‌.2‌.7‌ اداره مهندسی ساختمان:

این اداره وظیفۀ طراحی و ساخت جاده، محل چاهها، محل پمپ سایتها و محلهای آب گیری جهت آماده نمودن محل حفاری را در چرخه اكتشاف، به عهده دارد.

1‌.2‌.8‌ اداره حفاری:

این اداره وظیفۀ حفاری چاه های عمیق و پر فشار و ناشناختۀ اكتشافی را بر عهده داشته و به جهت نیاز به توجه دقیق و برنامه ریزی و نظارت صحیح بر حفاری چاه ها، یكی از سنگین ترین وظایف را بر عهده دارد. تقریباً بیشترین بودجۀ مدیریت اكتشاف در بخش حفاری هزینه می گردد.

1‌.2‌.9‌ اداره مهندسی نفت:

این اداره مسئولیت برنامه ریزی چاه ها از لحاظ نمودارگیری، آزمایش چاه ها و ارزیابی مخازن اكتشافی را به عهده دارد. مسئولیت هدایت و هماهنگی امور مهندسی با سه زیر مجموعه پتروفیزیك و مهندسی منابع زیر زمینی نفت و گاز، اداره آزمایش و تكمیل چاه ها انجام وظیفه می نماید.

در این دوره در طی یک ماه کلاس­های آموزشی در محل مدیریت اکتشاف برگزار شد.

در این نوشتار گزارش کلاس­ها آمده است.

2.زمین شناسی تحت الارضی

2‌.1‌ مقدمه ای بر زمین شناسی تحت الارضی

خاورمیانه نفت خیز ترین مکان دنیا می باشد و به تنهایی بیش از 35 درصد نفت دنیا را تامین می نماید. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه مرکز توجه بسیاری از محققان و سرمایه گذاران بوده است. طبق مطالعات زمین شناسی صورت گرفته کشور ایران براساس حوضه های رسوبی و حضور سیستم نفتی به 13 منطقه تقسیم شده است که مهمترین آن ها حوضه زاگرس و کم پتانسیل ترین منطقه آن مناطق جنوب شرقی (خاش و…) می باشد. تا کنون فعالیت های اکتشافی موفق زیادی در مناطق زاگرس و کپه داغ صورت گرفته است اما فعالیت های انجام شده در مناطق دریای خزر و دشت مغان چندان موفق نبوده است- البته در مناطق جنوب شرقی ایران فعالیت های اکتشافی در حال انجام است.

2‌.2‌ خلاصه ای از زمین شناسی نفت

یک سیستم هیدروکربوری از اجزای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

 1. یک حوضه رسوبی که نحوه شکل گیری آن اهمیت دارد
 2. نوع رسوبات حوضه
 3. زمان و چگونگی تولید هیدروکربور (در صورت وجود) و زمان و نحوه مهاجرت آن
 4. مکانیزم تله نفتی موجود

سنگ های تشکیل دهنده سیستم های هیدروکربوری را به دو دسته مخزنی و غیر مخزنی تقسیم می کنند. سنگ های مخزنی عمدتا سنگ های رسوبی (کربناته و ماسه سنگی) و دارای تخلخل خوبی هستند و سنگ های غیر مخزنی را نیز عمدتا شیل ها و نمک ها تشکیل می دهند که به ترتیب سنگ مادر (یا پوش سنگ) و پوش سنگ سیستم های هیدروکربوری را می سازند.

تمامی این سنگ ها بر اثر رسوب گذاری در محیط های مختلف (رودخانه ای، دریاچه ای، دریایی، دلتاها و…) ایجاد شده و تحت دما و فشار طبقات فوقانی سخت می شوند. در مرحله بعد ماسرال های موجود در این سنگ ها به کروژن و سپس به نفت تبدیل شده و به دلیل سبکی از طریق شکاف ها به بالا (یا اطراف) حرکت می کنند و در نهایت در داخل یک تله نفتی به دام می افتند و منابع نفت و گاز را می سازند.

گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه – دانلود فایل رایگاندانلود …

28 آوريل 2018 … گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه دارای 222 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد …
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه – دانلود فایل های مورد …

17 ژوئن 2018 … ۱٫ مقدمه و معرفی شرکت ۸. ۱.1 تاریخچه اكتشاف نفت در ایران ۸. ۱.2 معاونت اکتشاف ۸. ۱.2.1 اداره کل زمین شناسی : ۸. ۱.2.2 اداره زمین شناسی سطح …
دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه – شبکه جستجوی …

19 آوريل 2018 … فایل با عنوان دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف ۲۲۲ صفحه و فرمت doc و تعداد ۲۲۲ صفحه و حجم ۶٫۷۴۵ مگا بایت جهت دانلود موجود است. اداره نقشه …
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ملی حفاری ایران – شیمی ، پلیمر

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ملی حفاری ایران – شیمی ، پلیمر. … دارای نفت در اعماق زمینابتدا توسط گروههای اکتشاف و با استفاده از مطالعات زمین شناسی،لایه آزمایی …
دانلود-گزارش-کارآموزی – صفحه 1 – فایل فارسی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحه. قیمت: 14,000 تومان. توضیحات دانلود · دانلود گزارش کارآموزی واحد سیال حفاری پژوهشگاه صنعت نفت · دانلود گزارش …

پاورپوینت بررسی بازار مسگرها

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

پاورپوینت بازار مسگرها – دانشجو فایل – رز بلاگ

daneshjoohelpfile.rozblog.com/post/677
۲۰ آذر ۱۳۹۶ – محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بازار مسگرها به اين صفحه … بررسی آسیب های گیاهی وارد بر بنا , بررسی آسیب های حیوانی وارد بر بنا …

پاورپوينت بازار مسگرها – رزبلاگ

lakposhtkoochooloo.rozblog.com/tag/پاورپوينت-بازار-مسگرها
محقق گرامی، شما برای دانلود فایل پاورپوینت…,پاورپوينت بازار مسگرها,رزبلاگ. … تحقیق و بررسی در مورد ز ديرباز در ايران محل داد و ستد عمومي را بازار مي … 25 مارس …

پاورپوینت بررسی بازار مسگرها – دانلود رایگان

askpaperm2.niloblog.com/پاورپوینت-بررسی-بازار-مسگرها.p24

ذخیره شده

توضیحات کامل : پاورپوینت بررسی بازار مسگرها در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب: نقشه های هوایی پلان بازار تاریخچه نقش جهان و بازار …

مقاله درباره الیاف نوری

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

دانلود تحقیق در مورد فیبر نوری – پروژه دات کام

www.prozhe.com/دانلود-تحقیق-در-مورد-فیبر-نوری

ذخیره شده

مشابه

فیبر نوری از پالس‌های نور برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون بهره می‌گیرد. یک کابل فیبر نوری که کمتر از یک اینچ قطر دارد می‌تواند صدها هزار مکالمهٔ.

ترجمه مقالات درباره فیبر نوری – ترجمه فا

tarjomefa.com/category/ترجمه-مقالات-درباره/فیبر-نوری/

ذخیره شده

دانلود رایگان جدیدترین مقالات فیبر نوری Optical Fiber به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از نشریات معتبر خارجی با فرمت ورد و pdf آماده برای دانلود.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

ساخت وبلاگ رایگان در نگارا بلاگ

نگاروبلاگ سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي وبلاگ شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد . ثبت وبلاگ در سيستم ما به صورت رايگان مي باشد و شما ميتوانيد به سادگي وبلاگ مورد نظر خود را ايجاد نمائيد. از امكانات سيستم ما ميتوان به موارد زير اشاره كرد: :

» اختصاص یک آدرس اینترنتی (http://Yourname.negarablog.ir )
» امكان ايجاد وبلاگ به صورت كاملا رايگان و بدون نياز به هيچ هزينه
» محيطي جذاب و كاربر پسند و ساده جهت راحتي اعضاء
» ویرایشگر قدرتمند تحت وب جهت انتشار محتوي مورد نظر
» امكان ايجاد ويرايش و انتخاب قالب هاي گوناگون متناسب با نوع محتوي شما
» امكان دسته بندي محتوي بر اساس موضوعات مختلف
» امكان ارسال دو مرحله اي مطالب به صورت ادامه متن
» امكان دريافت نظرات بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان تعيين نحوه دريافت نظرات بازديد كنندگان
» امكان تائيد نظرات خوانندگان و بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان ارسال تصوير وبلاگ و انتشار توضيحاتي در مورد وبلاگ
» ايجاد لينك هاي مجزا براي هر يك از ارسال هاي شما
» امكان ثبت لينك دوستان و نمايش آنها
» امكان بک آپگیری و تهینه نسخه پشتیبان از وبلاگ
» سیستم rss خوان برای دریافت مطالب دیگر سایتها و وبلاگها
» و …

نگاروبلاگ سيستمي است قدرتمند كه به شما اين امكان را ميدهد تا بتوانيد به سادگي وبلاگ شخصي خود را ساخته و به انتشار محتواي خود بپردازيد . ثبت وبلاگ در سيستم ما به صورت رايگان مي باشد و شما ميتوانيد به سادگي وبلاگ مورد نظر خود را ايجاد نمائيد. از امكانات سيستم ما ميتوان به موارد زير اشاره كرد: :

» اختصاص یک آدرس اینترنتی (http://Yourname.negarablog.ir )
» امكان ايجاد وبلاگ به صورت كاملا رايگان و بدون نياز به هيچ هزينه
» محيطي جذاب و كاربر پسند و ساده جهت راحتي اعضاء
» ویرایشگر قدرتمند تحت وب جهت انتشار محتوي مورد نظر
» امكان ايجاد ويرايش و انتخاب قالب هاي گوناگون متناسب با نوع محتوي شما
» امكان دسته بندي محتوي بر اساس موضوعات مختلف
» امكان ارسال دو مرحله اي مطالب به صورت ادامه متن
» امكان دريافت نظرات بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان تعيين نحوه دريافت نظرات بازديد كنندگان
» امكان تائيد نظرات خوانندگان و بازديد كنندگان وبلاگ شما
» امكان ارسال تصوير وبلاگ و انتشار توضيحاتي در مورد وبلاگ
» ايجاد لينك هاي مجزا براي هر يك از ارسال هاي شما
» امكان ثبت لينك دوستان و نمايش آنها
» امكان بک آپگیری و تهینه نسخه پشتیبان از وبلاگ
» سیستم rss خوان برای دریافت مطالب دیگر سایتها و وبلاگها
» و …

ساخت وبلاگ در blog.ir

blog.ir/create-blog

ذخیره شده

مشابه

خدمات رایگان وبلاگ نویسی برای متخصصین و اهل قلم، دسترسی آسان به امکانات حرفه ای برای وبلاگ نویسان حرفه ای.
وارد نشده: نگارا

ثبت نام: ثبت نام و ساخت وبلاگ فارسی | پرشین بلاگ

https://persianblog.ir/register

ذخیره شده

پرشین بلاگ اولین سرویس ارائه دهنده خدمات ساخت وبلاگ رایگان فارسی می باشد که در آستانه پانزده سالگی؛ همچنان مانند روز اول با انگیزه و پرقدرت به فعالیت هایش ادامه …
وارد نشده: نگارا

ایجاد یک وبلاگ جدید (ثبت و ساخت یک وبلاگ جدید) – BLOGFA

https://www.blogfa.com/newblog.aspx

ذخیره شده

مشابه

BlogFa – Free Persian Weblog Service. … ثبت و ایجاد وبلاگ جدید … عنوان وبلاگ: … ایمیل خصوصی در وبلاگ نمایش داده نمی شود و تنها برای ارسال کلمه عبور و پیامهای … 2-بلاگفا یک سایت خصوصی است و ممکن است جهت تامین نیازهای مالی خود اقدام به …
وارد نشده: نگارا

پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت

پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت

پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت

این پاورپوینت در مورد آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت در 55 اسلاید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 55
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت

 
*کسب و کار الکترونیک تعاریف متعددی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود: – کسب و کار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن بنگاه‌ها به بازار را هموار می‌سازد. مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می‌کنند
•کسب و کار الکترونیکی (E-Business) و تجارت الکترونیکی (E-Commerce) با یکدیگر متفاوتند. کسب و کار مفهومی گسترده‏تر از تجارت دارد.
 
•شغل و کار می‏تواند کاذب باشد که سود زیادی عاید مملکت نمی‏کند زیرا مالیات و عوارض نمی‏پردازند.
 
•هر کسب درآمدی از طریق اینترنت، کارآفرینی محسوب نمی‏شود.
 
•اهمیت کارآفرینی با گذشت زمان بیش از پیش روشن می‏شود و هم اکنون در برخی از کشورهای توسعه یافته، ارزش افراد کارآفرین بیش از افراد تحصیل کرده است.
 
*
* تعریف : كسب و كار عبارت است از خرید و فروش كالا ها ، تولید كالا یا عرضه ی خدمات به منظور بدست آوردن سود.

 

كسب و كار الكترونیك باعث می شود تا فرایندهای تجارت، روابط و دادوستد جهانی گردد. محیط تجاری شركت، ممكن است، شامل یك شبكه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبكه هایی كه با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبكه داخلی باشد كه برای دسترسی افراد و كارمندان داخل شركت طراحی شده است. كسب و كار الكترونیك تنها قراردادن یك صفحه شبكه ای نیست. بلكه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با كارمندان، مشتریان، تامین كنندگان و شركا است.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

PDF: تنها راه عملی کسب درآمد از اینترنت در ایران – lp45

ﭘﻮل دار ﺷﺪن، درآﻣﺪزاﯾﯽ، آﻣﻮزش ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان … ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ، ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺼﺮف دوﺑﺎره ﺗﻨﻬﺎ راه اداﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ q.
کسب درآمد در منزل | فایل یار | Pulse | LinkedIn

12 مارس 2017 … در این روش حتی در زمان استراحت خود و چند ساعت فعالیت به درامد خوبی برسید درامد شما به … بهترین شغل برای زنان خانه دار کسب درآمد در اینترنت با کامپیوتر هست، کسب درآمد در منزل با کامپیوتر، هزاران راه داره، و مثال در این زمینه زیادهست. … انواع مقالات علمی،انواع پروژه های دانشگاهی،جزوه ها،پاورپوینت ها با موضوع های …
بسته کسب درامد از اینترنت(معرفی و تشریح 25 روش کسب درامد …

به کمک این روشها به راحتی و مطمئن از اینترنت درآمد کسب کنید و لذت ببرید. … این فایل آموزشی میخوام شما را با 25 روش کسب درآمد راحت و کاملا تضمینی( روش ها در قالب 25 … New-Microsoft-Office-PowerPoint-Presentation_269154_7999.zip, 173.7k …
38 روش واقعی کسب درآمد از اینترنت (شامل روشهایی با پتانسیل درآمد …

24 جولای 2017 … چه از طریق انجام پروژهها و چه راه اندازی سایت، کسب درآمد و واریز پول به حساب … شما در مورد چیست، آموزش در دسکتاپ کامپیوتر میتواند درون نرمافزار پاورپوینت … توجه: این روش یکی از روشهای به اصطلاح زرد کسب درآمد از اینترنت است و …
پاورپوینت آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت – مقاله،تحقیق،پروژه

آموزش راههای کسب درآمد از اینترنت اصول کسب و کار الکترونیکی کسب وکار کسب وکار اینترنتی تجارت اینترنتی کسب درامد از اینترنت تجارت الکترونیکی …

طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب

طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب

دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

توضیحات :
طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب ، طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ ، قابل ویرایش تمام متون ، کیفیت رزولیشن 300 .

مشخصات فایل :
حالت cmyk
رزولیشن 300
مناسب برای چاپ برای همه دستگاها
فرمت فایل psd
اندازه طرح : 14*8 سانتی متر

دسته بندی: فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده:
44
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: psd

حجم فایل:12,129
کیلوبایت


 قیمت:


1,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • راهنمای استفاده:
  از نرم از فوتوشاپ استفاده گردد

  —————————————————————————-ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.
 • محتوای فایل دانلودی:

  حاوی یک فایل psd

نوشته طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

تصاویر برای طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب

{“cb”:3,”cl”:3,”cr”:9,”id”:”7Cd4MhKBs7k0LM:”,”oh”:644,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1515656270_2413.jpg”,”ow”:1030,”pt”:”file24.ir/temp/image/1515656270_2413.jpg”,”rh”:”daneshgraphic.file24.ir”,”rid”:”DbNtqZ-8o1dd8M”,”rt”:0,”ru”:”http://daneshgraphic.file24.ir/info/pro-3356-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-(%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8)”,”st”:”فایل های لایه باز فتوشاپ”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSERKVeAaY38flfhacM_nqNN2sfOdU1UQwacnws14KYnO-ItWOu7E6mfD93″,”tw”:144}

{“id”:”nUk78E6NsQ1YOM:”,”oh”:591,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1515695928_2413.jpg”,”ow”:2008,”pt”:”file24.ir/temp/image/1515695928_2413.jpg”,”rh”:”daneshgraphic.file24.ir”,”rid”:”BPy_CXpSlSBVhM”,”rt”:0,”ru”:”http://daneshgraphic.file24.ir/?sec\u003dpro-3366-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8\u0026pid\u003d1264″,”sc”:1,”st”:”فایل های لایه باز فتوشاپ”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJfDtUOcfFRjgMt0mIhW47oy1_8-mge8VNwxTdSUl0s8Njbr-ZjQnvNYkP”,”tw”:306}

{“id”:”hCEccmMRR6q96M:”,”oh”:432,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1525580715_2413.jpg”,”ow”:300,”pt”:”file24.ir/temp/image/1525580715_2413.jpg”,”rh”:”daneshgraphic.file24.ir”,”rid”:”BeiZkkrEmsRNeM”,”rt”:0,”ru”:”http://daneshgraphic.file24.ir/info/pro-8052-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-(%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C)”,”sc”:1,”st”:”فایل های لایه باز فتوشاپ”,”th”:100,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSUYjqrC1GgajnA34fNjXChuY96iZLJ39Pd0pnW6jPDzJOxF2FIlKX_lJw”,”tw”:69}

{“ct”:12,”id”:”R_1JuqQ-3vp1gM:”,”oh”:316,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1521274417_2413.jpg”,”ow”:400,”pt”:”file24.ir/temp/image/1521274417_2413.jpg”,”rh”:”daneshgraphic.file24.ir”,”rid”:”KRgxP-RX5i8bXM”,”rt”:0,”ru”:”http://daneshgraphic.file24.ir/info/pro-5784-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-(%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1)”,”sc”:1,”st”:”فایل های لایه باز فتوشاپ”,”th”:107,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTQ5ZzCPLko9Qai-sWG8kortFgo8ozFr5PpoXa71Nsbp7KpFIknEi_dklA”,”tw”:136}

{“cl”:3,”id”:”It6DzJ1xxDf5VM:”,”oh”:265,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1524809075_2413.jpg”,”ow”:400,”pt”:”file24.ir/temp/image/1524809075_2413.jpg”,”rh”:”daneshgraphic.file24.ir”,”rid”:”KfFgBZHGm-tC2M”,”rt”:0,”ru”:”http://daneshgraphic.file24.ir/info/pro-7752-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1″,”sc”:1,”st”:”فایل های لایه باز فتوشاپ”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTrpnzybLGKAtPZN7xvEwmwmqoP0VsQCz2Hfayk_iLRgik9xpG1JiXQriE”,”tw”:136}

تصاویر بیشتر برای طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلابگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

فایل های لایه باز فتوشاپ | طرح لایه باز عرقیات گیاهی گلاب …

daneshgraphic.file24.ir/…/pro-5784-طرح-لایه-باز-عرقیات-گیاهی-گلاب-(به-صورت-قا…

ذخیره شده

کد تخفیف 20 درصدی برای تمام محصولات در هنگام خرید کلمه per123 می باشد فقط تا تیرماه وقت دارید از این کد استفاده کنید …

فایل های لایه باز فتوشاپ | طرح لایه باز برچسب عرقیات …

daneshgraphic.file24.ir/info/pro-4689-طرح-لایه-باز-برچسب-عرقیات-گیاهی-گلاب

ذخیره شده

کد تخفیف 20 درصدی برای تمام محصولات در هنگام خرید کلمه per123 می باشد فقط تا تیرماه وقت دارید از این کد استفاده کنید …

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1

دسته بندي : علوم پایه » شیمی

توضیحات:
جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 با موضوع مواد و نقش آن ها در زندگی ، در قالب فایل pdf و در 16 صفحه.

جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از دوستان مدرس فعال در اموزشگاه تقویتی و کنکور شیراز می باشد. این جزوه دارای تمامی نکات از کتاب های تاپ موجود در بازار می باشد. لذا بدون شک جزء بهترین جزوات تایپی، کار شده، منظم و دارای تست تالیفی در انتهای هر فصل می باشد که قابلیت دانلود ان در سایت مربوطه می باشد. کافی است یک فصل از آن را دانلود نمایید. مشت نمونه خروار است.

لطفا درهنگام دانلود سایر فصول به کلمه (5 ستاره) در عنوان دقت داشته باشید.

دسته بندی: علوم پایه » شیمی

تعداد مشاهده:
130
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:926
کیلوبایت


 قیمت:


3,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • محتوای فایل دانلودی:

  فایل pdf

نوشته جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 – فــــــرافایل

kitapsale.farafile.ir/product/28827/جزوه-(5ستاره)-علوم-نهم-تیزهوشان-فصل-1

ذخیره شده

جزوه تایپی (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 با موضوع مواد و نقش آن ها در زندگی ، در قالب فایل pdf و در 16 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری اینجانب و جمعی از …

جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 – فروشگاه فایل دانش …

studentedu.farafile.ir/file/28827/جزوه-(5ستاره)-علوم-نهم-تیزهوشان-فصل-1

ذخیره شده

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – جزوه تایپی (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1 با موضوع مواد و نقش آن ها در زندگی ، در قالب فایل pdf و در 16 صفحه. جزوه تایپی حاضر حاصل گرداوری …

جزوه علوم نهم تیزهوشان – جواب

javab.online/search/جزوه-علوم-نهم-تیزهوشان

ذخیره شده

جزوه-(5ستاره)-علوم-نهم-تیزهوشان-فصل-1 جزوه (5ستاره) علوم نهم تیزهوشان- فصل 1فرمت فایل ی: .pdfفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 16حجم فایل: 926 کیلوبایت …

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

پاورپوینت نسوز ها

پاورپوینت نسوز ها

دسته بندي : مباحث رشته ها » پاورپوینت

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت نسوز ها دارای 34 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 34 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

انواع نسوزها و کاربرد آنها
تعریف نسوزها و یا مواد دیرگداز: به موادی گفته می شود که نقطه خمیرشدن آنها بالاتر از 1520 درجه سانتیگراد باشد .
نقطه خمیرشدن را با مخروط زگرمی سنجند . مخروط هاي زگر ازمواد دیرگداز ساخته می شوند ودارای نقطه خمیرشدن مشخصی هستند .
برای تعیین نقطه خمیری شدن یک آجر دیرگداز معمولاً آنرا به شکل مخروط زگر با همان ابعاد استاندارد در آورده ودرکوره مخصوصی که بتوان اجسام را درحین حرارت دادن رویت کرد قرار می دهند .

دور نمونه را مخروط های زگر با شماره های مختلف   می چینند. درحین بالا بردن دمای کوره ، دائماً وضعیت داخل را مشاهده می کنند . آنگاه نمونه مخروط ها را پس ازسرد شدن از کوره خارج می کنند ووضعیت مخروط های ذگررا مورد بررسی قرار می دهند . هر کدام ازمخروط ها که ازنظر خم شدن راس وقرار گرفتن آن درسطح قاعده به شکل نمونه در آمده باشد ، شماره دیر گدازی آجر مورد نظر با شماره آن مخروط زگر ( که قابل تبدیل به درجه سانتیگراد است ) مساوی خواهد بود .

دسته بندی: مباحث رشته ها » پاورپوینت

تعداد مشاهده:
5
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .ppt

تعداد صفحات: 34

حجم فایل:626
کیلوبایت


 قیمت:


6,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

 • محتوای فایل دانلودی:

  دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت نسوز ها دارای 34 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
  تعداد اسلاید : 34 اسلاید
  فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش
  آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

نوشته پاورپوینت نسوز ها اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

تصاویر برای پاورپوینت نسوز ها

{“id”:”XI__NrDSWa5LxM:”,”oh”:149,”ou”:”http://www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/12/download-3-1.jpg”,”ow”:339,”pt”:”www.filemarket.org/wp-content/uploads/edd/2017/12/…”,”rh”:”filemarket.org”,”rid”:”E2XpGifdQYWdJM”,”rt”:0,”ru”:”http://www.filemarket.org/downloads/powerpoint-firewalls-and-types”,”sc”:1,”st”:”فایل مارکت”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRoNBORXo-H9Bi9fAyOp_X-wuiQPspzIZHJUwIfwIY4wutntpaTdi3e3es”,”tw”:205}

{“cb”:3,”cl”:3,”cr”:9,”ct”:3,”id”:”U7JSkEevkJjXFM:”,”oh”:200,”ou”:”http://omranmarket.sellfile.ir/prod-images/1802287.jpg”,”ow”:500,”pt”:”omranmarket.sellfile.ir/prod-images/1802287.jpg”,”rh”:”omranmarket.sellfile.ir”,”rid”:”0dxkhh8_MOKbhM”,”rt”:0,”ru”:”http://omranmarket.sellfile.ir/prod-1802287-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7.html”,”st”:”پاور مارکت”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSUnVUq-XWvAiPpDpyChsSjs61NNvbAl40-dIh7dRg9mpG8tfSNOpAvdlos”,”tw”:225}

{“cl”:6,”cr”:3,”id”:”jkNlVv91fMFpoM:”,”oh”:174,”ou”:”http://uniquefile.com/content/productpic/8032ODU4MTg_.jpg”,”ow”:290,”pt”:”uniquefile.com/content/productpic/8032ODU4MTg_.jpg”,”rh”:”uniquefile.com”,”rid”:”7n6kdQPn4cepKM”,”rt”:0,”ru”:”https://uniquefile.com/product/5760/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86″,”st”:”یونیک فایل”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRjFm9RYT-iib0FykMyOvCLFTwXbiuW9P8D2Cp8Sr52CJJUkIYQoq8iwPp4″,”tw”:150}

{“cb”:6,”cr”:12,”ct”:6,”id”:”GbXkTnqI96lx2M:”,”oh”:225,”ou”:”https://file24.ir/temp/image/1527550004_1597.jpg”,”ow”:225,”pt”:”file24.ir/temp/image/1527550004_1597.jpg”,”rh”:”sarabaran.file24.ir”,”rid”:”Ui9vTeI9deirtM”,”rt”:0,”ru”:”http://sarabaran.file24.ir/info/pro-2764-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86″,”st”:”Sara”,”th”:106,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTreCgvttNd9-JJ9TGAzLp8Te7-A-_LBWBvGKEv7HPXGJrU-4TLwpzc0w”,”tw”:106}

{“cb”:3,”cl”:12,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”GJtuit5sMV2YIM:”,”oh”:500,”ou”:”http://daneshjostore.sellfile.ir/prod-images/1756630.jpg”,”ow”:500,”pt”:”daneshjostore.sellfile.ir/prod-images/1756630.jpg”,”rh”:”p.file-rayegan.ir”,”rid”:”PCCq7zw8_npViM”,”rt”:0,”ru”:”http://p.file-rayegan.ir/prod-11567-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7.html”,”sc”:1,”st”:”دانلودپی”,”th”:98,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ54Bh2onU7MkynzZweVL3CdHXr__vle6gQ3mBqF9Ntc41otsjXEXpatQ”,”tw”:98}

تصاویر بیشتر برای پاورپوینت نسوز هاگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d<c.length;++d)if(0<c[d].clientHeight){var e=c[d].querySelector("div g-section-with-header");e&&(e.style.marginTop=0);break};}).call(this);

پاورپوینت نسوزها و انواع آن – فایل مارکت

www.filemarket.org/downloads/powerpoint-firewalls-and-types
پاورپوینت نسوزها و انواع آن این پاورپوینت در مورد نسوزها و انواع آن در 50 اسلاید جامع شامل مقدمه،تعریف،نسوزها و انواع آن،سرامیکهای نسوز،مواد نسوز،خواص نسوز.

پاورپوینت نسوزها و انواع آن – 50 اسلاید – همیار دانشجو

https://hdaneshjoo.com/product/40417/پاورپوینت-نسوزها-و-انواع-آن–50-اسلاید
این پاورپوینت در مورد نسوزها و انواع آن در 50 اسلاید جامع شامل مقدمه،تعریف،نسوزها و انواع آن،سرامیکهای نسوز،مواد نسوز،خواص نسوزها،مصرف نسوز در ساختمان، آجرهای …

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی

جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی

جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 1022 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

چكیده

واژه های كلیدی

مقدمه

مراحل لوله گذاری در دریا

مسیر مراحل عملیاتی در بارج لوله گذار

لبه سازی لوله ها

سیستم كشش لوله و ارزیابی و نظارت بر آن

آشكار ساز بشكه ای شدن لوله

فرآیند جوشكاری

جوشكاری اتوماتیك GMAW

مراحل جوشكاری خط لوله

جوشكاری دستی به روش SMAW

مراحل جوشكاری خط لوله س

بازرسی چشمی

سیستم حفاظت كاتدی خط لوله

مراحل اعمال پوشش بر روی قسمت جوشكاری شده

نتیجه گیری

منابع و مراجع

Codes and Standards

Specifications and Procedures from South Pars Gas Field Development, Phase

 

کتاب طراحی و اجرای خطوط لوله دریایی – سازه های دریایی و مهندسی سواحل

11 ژوئن 2015 … ساخت خطوط لوله دریایی بعنوان یک حوزه جدید در مهندسی می باشد که در طی ۶۰ سال گذشته بخوبی توسعه یافته است و امروزه با نصب بیش از ۱۰۰۰۰۰ …
آشنایی با طراحی خطوط لوله دریایی – سازه های دریایی و مهندسی سواحل

8 ژوئن 2015 … Home مطالب آموزش آشنایی با طراحی خطوط لوله دریایی … های روز روش های گوناگونی جهت طراحی و نصب خطوط لوله دریایی با توجه به عمق آب دریا و منطقه …
مقاله مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی – سیویلیکا

با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع انرژی، استفاده از مخازن نفت وگاز فرا سـاحل شـتاب فزاینـده ای یافتـه است، که این مهم نیاز به احداث خطوط لول…
جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی – کشاورزی شرقی

آشكار ساز بشكه ای شدن لوله,بازرسی چشمی,جزوه مراحل نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی,جوشكاری اتوماتیك GMAW,جوشكاری دستی به روش SMAW,سیستم كشش لوله و …
آموزش جامع عملیات اجرایی خطوط لوله انتقال نفت و گاز (PipeLine) و …

انتقال نفت به کمک لوله، یکی از مراحل استخراج نفت میباشد. ….. کلی طراحی و نصب خطوط لوله دریایی شامل استانداردها، نرم افزار های کامپیوتری تحلیل، سیستم … ۲۵- فایل آموزش جامع بازرسی خطوط لوله- بر اساس الزامات خطوط انتقال گاز فشار قوی – ۱۶۰  …

تحقیق عناصر سه گانه جرم سقط جنین

تحقیق عناصر سه گانه جرم سقط جنین

studenteduتحقیق عناصر سه گانه جرم سقط جنین
تحقیق عناصر سه گانه جرم سقط جنینفرمت فایل : doc


حجم : 16صفحات : 24
گروه : حقوق


توضیحات محصول :


بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین


فهرست مطالب:


چکیده
اشاره
تعاریف
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف: وسایل فیزیکی
ب:وسایل شیمیایی
بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
ب: خطای جزایی در سقط جنین
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث دوم
مجازات سقط جنین
الف )مجازات افراد غیرمتخصص
ب) مجازات افراد متخصص
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
نظر فقها در مورد سقط جنین
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
منابع :قیمت محصول : 3500 تومان

دانلود

مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

مقاله حاضر درباره ارکان تشکیل دهنده سقط جنین، وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف و ایران، مجازات سقط جنین، نظر فقها در مورد سقط جنین و مجوز شرعی و قانونی سقط …
مقاله عناصر سه گانه جرم سقط جنین – jahandl

28 ژانويه 2018 … مقاله درباره بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 19. موضوع: بررسی عناصر سه گانه جرم …
تحقیق عناصر سه گانه جرم سقط جنین – cero.ir

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. فهرست مطالب: چکیده اشاره تعاریف مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف: وسایل فیزیکی ب:وسایل شیمیایی
بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین|مرجع فایل آموزشی جزوه نمونه …

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . بهدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از …
PDF: بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین | تار دانلود

ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮم و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر… ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ q. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ 21 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: …